ተኽልን እንስሳታትን ኣብ ሱዳን

ዘራእትን ተኽልን ኣብ ምድረበዳዊ ክፋል ሱዳን ኣዝዩ ስሑው እዩ ። ይኹን’ምበር ዝተፈላለዩ ዓሌታት ገረብ ኣካሻ/acacia/
ሩባ ኒል ዝሓልፎም ከባቢታት ብብዝሒ ይርከቡ። ሃሻብ፡ ታልህ፡ ሀጅሊጅን ብርክት ዝበሉ ዓሌት ጫዓን/ኣካሻን/ ፡ ብፍላይ
ሳንት; ሎትን ኪተር ካብ ብብዝሒ ዝርአዩ ዓይነት ተኽልታት እዮም። ገረብ ሽባኻ፡ ዳዕሮን ዓርኮብኮባይን አብ ገማግም ሰማያዊ
ሩባ ኒል ብብዝሒ ዝርከቡ ኣግራብ እዮም። ዳዕሮ፡ ሚምን ካልኦት ዓይነት ንግዳዊ ኣግራብን ብብዝሒ አብ ከባቢ ሩባ ጻዕዳ ኒል
ይርከቡ። ካልኦት ዓሌታት መበቆላውያን ዘራእቲ ጡጥ ; ሰቲ ፡ ተኽሊ ጉልዕን ካልኦት ዘይትን መጣበቂ ፈሳሲን ዝፈርዩ ኣግራብ’ውን
ኣብ ሱዳን ብብዝሒ ካብ ዝርከቡ ተኽልታት እዮም።