ሱዳናዊ ኩባንያ

ግሎሜድያ ናይ ወፍሪ ብሕታዊ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ትካል ኣብ 2013
ሕጋዊ መዝገባ ዝገበረ ኮይኑ ኣብ ኣቀዲሙ  ዝነበረ ናይ ዲያ ሜድያ
ንጥፈታት  ምርኩስ ብምግባር ኣብ 2003 ሰርሑ ጀሚሩ።

ምምሕዳርን መሻርኽትን

1. ፖል ሀርመዝ ኣዞ(ፋርስ)
ጥቅላሊ ኣመሓዳሪ ማእከል ግሎሜድያ
2. ሓቲም ሳፍዋት ካባሎ
ምክትል ኣመሓዳሪ ማእከል ግሎሜድያ
3. ሓጎስ ተኽላይ ዘርእማርያም
ተሓጋጋዚ ጠቅላሊ ኣማሓዳሪ

ሓፈሻዊ ዕላማ ግሎሜድያ ዌብ ሳይት:  

ሓቀኛ ስእሊ ሱዳን ንዓለም ምልላይ
ምፍላጥ ኩባንያታት፡ትካላትን ውድባትን ብዓለም ደረጃ
ተመራመርትን ኣውፈርትን ናብ ሱዳን ንምስሓብ

  ሕትመት ብዛዕባ ሱዳን

ፖል ሀርመዝ ኣዞ(ፋርስ) ጥቅላሊ ኣመሓዳሪ ማእከል ግሎሜድያ:-

ኣዳላዊ  መወከሲ መጽሓፍ ዓበይቲ ኩባንያታት ኣብ ሱዳን _ሓባሪ መጽሓፍ 2005/6 1ይ ሕታም።
( Author of Directory of Major Companies in Sudan – Reference Book 2005/6, 1st edition).
ኣዳላዊ መወከሲ መጽሓፍ ዓበይቲ ኩባንያታት ኣብ ሱዳን _ ሓባሪ መጽሓፍ 2014/2015  2ይ ሕታም።
( Author of Directory of Major Companies in Sudan – Reference Book 2005/6, 2nd  edition).
ኣዳላዊ መወከሲ መጽሓፍ ኣይዞ ኳሊትን ኤክሰለንስን ኣብ ሱዳን 2014/2015 ።
(Directory of ISO, Quality & Excellence in Sudan, 2014/15.)
ኣዳላዊ መጽሓፍ  ዕዉታት ናይ ወፍሪ ፕሮጀክት ኣብ ሱዳን 2014/15
(Successful Investment Projects in Sudan 2014/15.)

ማእከል ስልጠና ቋንቋታት ቀርን ኣፍሪቃ

1. ስዋሂሊ   ፡      መምህር   ዖመር መሓመድ
2. ኣምሓርኛ፡     መምህር ዮናስ
3. ትግሪኛ፡         መምህር መንግስትኣብ
4. ኑቢያ  :         ዶ/ር  ኣ. ሓፊዝ
5. ኦሮሞ፡
6. ሃውሳ
7.ዓረብኛ(ዓረብኛ ቋንቋ ዓረብ ዘይዛረቡ ወጻእተኛታት)