ስነጥበብ/ኣርት ኣብ ሱዳን

 ስነጥበብ/ኣርት ኣብ ሱዳን ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ሩባ ኒል ብመዳይ ኣርት፡ ነጥበ ኩርናዕ ኣውሮጳ፡ ዓረብን አፍሪቃን ዝነበረ ኮይኑ ፡ እዚ ልምድዚ/ባህሊ/ […]
ጥዕና አብ ሱዳን

ጥዕና አብ ሱዳን ወጻኢታት ክንክን ሕክምና ብትካል ኢንሹራንስ ዝሽፈን ኮይኑ ንሓደ ሰብ 200 ጅነ ሱዳን ይሽፈን (ትሕቲ 1$ አመሪካ) ። […]
ትምህርቲ ኣብ ሱዳን

ትምህርቲ ኣብ ሱዳን ትምህርቲ ኣብ ሱዳን ኣብ ውሽጢ 15 ዓመታት ሓያል ገስጋስ ኣመዝጊቡ። ብፍላይ ካብቲ ብመንግስቲ ሱዳን ዝተኣታተወ ምምዕባል ኣቅሚ-ሰብ […]
ቅዋም ሱዳን

ቅዋም ሱዳን ቁዋም ሱዳን 1998፣ ብረፈረንደም ተቀባልነት ዝረኸበ፡ ኣብዚ እዋንዚ ብሓድሽ ናይ መሰጋገሪ ቅዋም 2005 ተቀይሩ ኣሎ። እዚ ቅዋም ኣብ […]
ብዝሒ ህዝቢ ሱዳን

ብዝሒ ህዝቢ  ሱዳን ቆጸራ ህዝቢ 1993፡ ሱዳን ብኣጠቃላሊ 25,588,429 ተቀማጦ ከምዘለዉዋ ይሕብር። ዓመታዊ ዕብየት ብ 2.63% እናርአየ ፡ ኣብ 2005 […]
ሃይማኖት ኣብ ሱዳን

ሃይማኖት  ኣብ  ሱዳን ሃይማኖት ምስልምና ንዝሓለፉ 500 ዓመታት ኣብ ምድረ በዳውን ሳቫናውን ክፋል እቲ ዞባ ላዕለዋይ ሩባ ኒል ሓዊስካ ዓብላሊ እምነት […]
ዘመናዊ ታሪኽ ሱዳን

ዘመናዊ ታሪኽ ሱዳን ኣብ ቀዳማይ እብረ 19 ክፍለ ዘመን ሱዳን ሓንቲ ካብ መግዛእቲ ኦተማን ኢምፓየር ነበረት። ማህዳውያን ተቃለስቲ ኣብ መወዳእታ […]
ናይ ቀረባ ግዜ ታሪኽ ሱዳን

 ናይ ቀረባ ግዜ ታሪኽ ሱዳን ኣብ 1989 ጀነራል ዑመር ኣልበሽር ብዕልዋ ስልጣን ምስጨበጠን መሪሕነት ሱዳን ምስሓዘን ጀሚሩ፡ ሃገረ ሱዳን ኣብ […]
FAUNA & FLORA in Sudan

Fauna & Flora in Sudan   Vegetation is sparse in the desert zones of Sudan. Various species of acacia occur […]
ኩነታት አየር ሱዳን

ኩነታት አየር ሱዳን ክሊማዊ ኩነታት ሱዳን ብመደረበዳዊ ጠባያት ኣየር ዝተዓብለለ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ፡ ሳቫናዊ ኣየር አብ ማእከላይ፡ ትሮፒካዊ ክሊማ […]