ዘቤታዊ ንግዲ ኣብ ሱዳን፡-

 ዘቤታዊ ንግዲ ኣብ ሱዳን፡- ቀረብ፡ ዝርጋሐን መሸጣን ሱዳን ኣብ ምምቅራሕ ፋይናንሳዊ ጸጋታት ጽላታት ዕቱብ መምርሒ ብምጥቃም ንጽላት ኢንዳስትሪ እኹል ዝኾነ ብጽሒት ይስልዕ። […]
ነዳድን ጋዝን ኣብ ሱዳን

ነዳድን ጋዝን ኣብ ሱዳን ፕሮጀክት ምዝርጋሕ መስመር ነዳዲ ካብ ነዳዲ ዝፈርየሉ ቦታ ክሳብ ወደብ ገምገም ባሕሪ 930 ማይል ዝርግሐ ዘለዎ […]
ወፍሪ ኣብ ሱዳን

ወፍሪ ኣብ ሱዳን ብርክት ዝበላ ናይ ሱዳናውያን ኩባንያታት ብዝተዓጻጸፈ መኽሰብ የኻዕብታ፡ ከምኡውን መንግስታዊ ቦንድን ናይሓባር ወፍሪ ጽቡቅ እቶት ክሕፈሰሉ ይክኣል። […]
ኢንዳስትሪ ኣብ ሱዳን

ኢንዳስትሪ ኣብ ሱዳን ጽላት ኢንዳስቱሪ ሱዳን ብደረጃ ዓለም ዝጥመት ናይ ዓወታት ዜና ኣመዝጊቡ ይርከብ ወላ እኳ ብርክት ዝበሉ ድኻማት እንተለዎ። […]
ጽዓት ኣብ ሱዳን

ጽዓት ኣብ ሱዳን ቀረብ ጽዓት/ሓይሊ ኤለክትሪክ ኣብዚ ሰዓት’ዚ ብትካል ሃገራዊ ኮርፐሬሽን ኤለክትሪክ(ሃኮኤ) ሱዳን ይካየድ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናጻ ፍርያት […]
መጓዓዝያ ኣብ ሱዳን

መጓዓዝያ ኣብ ሱዳን ሱዳን ንሓደ ዘመን ዝአክል ዝተፈላለየ ዓይነት ትራንስፖርት ስይስተም ማለት፡ ናይ መሬት፡ ባሕርን አየርን ኔርዋን ቀጻሊ ዝተፈላለየ መደባት […]
ምግፋፍ ዓሳ ኣብ ሱዳን

ምግፋፍ ዓሳ ኣብ ሱዳን ገዚፍ ንግዳዊ ወፍሪ ምግፋፍ ዓሳ ሱዳን ብናይ 700 ኪ.ሜ. ገማግም ባሕሪ ፡ ቀላያትን ዋሓዚ ሩባታትን፡ 42ብሊዮን […]
ጫካታት ኣብ ሱዳን

ጫካታት ኣብ ሱዳን ጫካታት ኣብ ሱዳን 22% ካብ መሬት ሱዳን ይሽፍኑ _እዚ ማለት ኣከባቢ 127 ሚሊዮን ፌዳን ይበጽሕ ። ቀንዲ […]