ተደለይቲ ሮቋሒታት

 –  ኣዳለውቲ

–  ተርጎምቲ 10 ቋንቋታት(ኣብ ሆም ፔጅ ተመልከት)

–  ኣርት ዲዛይነራት

– ዕድጊ

– መሸጣ

– ሰክረታሪ ክልተ ቋንቋዊት

እዞም ኣብላዕሊ ተዘርዚሮም ደለዉ ሞያታት ዘለኩም ብኢሜል [email protected]
ወይ ድማ ኣብዚ ብምጥዋቅ ዝርዝር ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።
ብተወሳኺ ነዚ ዝስዕብ ቅጺ ክትመልኡ ትኽእሉ።