ዑደት  ሱዳንሪያን ማንሰር ዝተባህለ ደቡብ ኣፍሪቃዊ መንእሰይ ንምልእቲ ኣፍሪቃ ብብሽክሌታ ኣብ 340 መዓልታት ዜርዋ።
ኣብ ሕዳር 25፥ 2005 ናብ መበገሲ ቦቱኡ ተመሊሱ። ኣብ ሱዳን ማእከል ሚድያ ዲያ-ሚድያ ደገፋ ብምግላጽ
ካብ ኩባንያ ንግዲ ካፖን ኮካኮላን ዳልግሩፕ(Capo & Cocacola of DAL Group) ብርክት ዝበለ ምወላ
ከምዝረክብ ጌራ። ሪያን ማንሰር ንመጀመሪያ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብብሽክለታ ዝዞረ ኣፍሪቃዊ መንእሰይ እዩ።

ጹማቅ ትሕዝቶ
ኣብዚ እዋንዚ ኣብ መበል 21 ክፍለዘመን ዝኾነ ካባና ኩሎም ዋጋ ዘለዎም ስም ዘስምዩ ዓለማዊ ዳህሳሳትን ኣድቨ
ንቸርን ተውዲኦም እዮም ኢሉ ክሓስብ ይኽእል…. እንተኾነ ግን ኣይተወድኡን። ኣብ ዝሓለፉ ዓሰርተክልተ ዓመ
ታት ሪያን ማንሰር ዳግም ሓድሽ ክብረወሰን ጽሒፉን ኣምበል ናይ ትብዓትን ስብእነትን ክኸውን በቂዑሎ ።
ኣፍሪቃ
ሪያን ማንሰር ጫፋት ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብልዕሊ ኮረሻ ብሽክለታ ብምውጣሕ ብሙዛር ቀዳማይ ሰብ ብሙዃን ናብ
ጸብለልታ ደይቡ ይርከብ። ብዘይ ዝኾነ ደገፍን ብብሕቱን 37,000 ኪ.ሜ. ብብሽክለታ ክጉዓዝ እንከሎ ፡ ኣብዛ
ንነብረላ ምድሪ ንድሕነት ወዲ ሰብ ኣዝየን ሓደገኛታት ዝበሃላ ሃገራት ሓዊስካ 34 ሃገራት ኣፍሪቃ ሰንጢቁ ተጓዒዙ።
እዚ ዓወት ንማንሰር ተሸላሚ “Out There Adventurer of the Year 2006” ከምኡውን መጽሓፉ,
“Around Africa on my Bicycle”, ዝበለጸት ዝተሸጠት መጽ ሓፍ እያ ።.

ማዳጋስካር
ኣብ ሓምለ 2009 ሪያን ማንሰር ካልእ ሓድሽ ፈታኒ ጐዕዞ ብምጅማር ንደሴት ማዳጋስካር ብሙዛር ዳግም ቀዳምነቱ
ኣረጋጊጹ። ብደረጃ ዓለም ብዕብየታ ራብዐይቲ ዝኾነት ደሴት ሪያን በይኑን ብዘይዝኾነ ሓገዝ ብኢድ እትጅለብ ጃልባ
(Kayak) ብምጥቃም ዳህሲስዋ። ኣብዚ ጉዕዞ’ዚ ኣብ ውሽጢ 1 ዓሰርተ ሓደ ኣዋርሕ 5,000ኪ.ሜ. ክ ተጓዒዙ።

ኣይስላንድ
ኣብ መጋቢት 2011 ሪያን ማንሰር ደጊሙ ናብ ካልእ ኣዋጣሪ ጉዕዞ ተበገሰ። ኣብዚ ጉዕዞ ንደሴት ኣይስላንድን ቆራሪ
ማያታ ኣርክቲክን ምስ ሓደ ከፊላዊ ናይ ዓንዲ ሕቆ መልመስቲ ዘለዎ ብጻይ ክድህስሳን ክጉዓዝን ወሰነ። “ ምስትምቃር
ኣብከባቢ ደሴት ኣይላንድ” ነቶም ክልተ ተጉዓዝቲ ብስፍሕ ዝበለት መጀለቢት ካያክ 2,300ኪ.ሜ. ብ ሓምሽተ ኣዋርሕ
ተጓዕዞም ነታ ደሴት ክዘሩዋ ክኢሎም።

ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ናብ ሰሜን ኣሜሪካ
ሪያን ማንሰር ኩሉ ግዜ ናይ 14 ዓመት ኣፍቃሪቱ ቪስቲ ናብዚ ሓደገኛ ዝኾነ ናይ ጉዕዞ ዓለሙ ከየሳትፋ መብጽዓ ኔርዎ፡
እንተኾነ ግን ኣብዚጉዕዞ እዞም ፍቁራት ኣብቲ ሰፊሕ ቀላያት ኣትላንቲክ ክጉዓዙ ብምውሳን ታሪኽ ሰሪሖም። ብብሕቶምን
ብዘይዝኾነ ሓገዝን ሰለስተ ወርሕን ክልተ ሰሙንን ብምጉዓዝ ካብ ኣጋዲር-ሃገረ ሞሮኮ ተበጊሶም ብዕለት 7 ጉንበት ኣብ
ማያሚ – ፍሎሪዳ ዓሊቦም። ናይ መወዳእታ መዕረፊኦም ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ሓወልቲ ሓርነት በጽሑ። እዞም ፍቁራት
ተጓዓዝቲ ካብ ሕምብርቲ ኣፍሪቃ ተበጊሶም ናብ ሕምብርቲ ኣሜሪካ ብምብጽሖም ጥራይ ታሪኽ ፈጺሞም ቫስቲ እታ እንኮ
ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ንማያት ውቅያኖስ ዝሰንጠቀት ብምኳና ካልእ ታሪኽ ንኽሰርሑ ኣብቂዕዎም።

መደባትኩም ሒዝኩም ተጸንበሩና
ሀ. ጉዕዞ ካብ ሱዳን ወጻኢ
1. እምባ ኪሊማንጃሮ (ንወርሒ ጥሪ/የካቲት 2015 ተጸንበሩና)
ለ. ጉዕዞ ኣብ ውሽጢ ሱዳን
5. ሳባሎጋ
6. ቀይሕ ባሕሪ
7. ዲንደር
8. ማራዊ